Uncategorized


Lektura, korektura i redaktura knjiga

Uvod Lektura, korektura i redaktura je sastavni dio posla i za grafičke dizajnere. Naravno, oni se bave s tim, ali su uvijek involvirani u te poslove. Naime, često puta grafički dizajneri trebaju ispraviti neke greške prilikom grafičkog dizajna knjiga. Upute naravno dobiju od lektora i to sproovode u dijelo. Ponekad na nekim složenim knjigama, radi se i po nekoliko korektura. Korekture knjiga najbolje je uraditi dok je tekst još uvijek u Word formatu. Kasnije kada se knjiga grafički prelomi (posloži), mnogo je teže raditi obimnije korekture. Zbog toga je naš savjet da......

Pročitaj više


Call Now Button