Grafički dizajn ambalaže

dugatehna, grafički dizajn ambalaže

Grafički dizajn ambalaže

Grafički dizajn ambalaže je posao kojeg trebate ozbiljno shvatiti. Dobro dizajnirana ambalaža donosi jako puno benefita u proizvodnji i prodaji.

Prvi oblici ambalaže su nastali jako davno. Ambalaža u tom vremenu je zahtjevala u prvom redu fizičku zaštitu proizvoda od lomjljenja i kvarljivosti.

Amfore su npr. bila jedna od prvih transportnih ambalaža. U njima se stoljećima prenosilo maslinovo ulje.

Kada smo zakročili u eru marketinškog koncepta poslovanj,a ambalaža je dobila novu ulugu. Pored toga što treba da fizički zaštiti proizvod ona danas ima ulogu promocije i prepoznatljivosti.

 

Problemi koje treba rješiti

U svojoj dugogodišnjo karijeri imao sam priliku raditi na mnogim projektima grafičkog dizajna ambalaže i samog konstruiranja oblika ambalaže.

Mnogo je problema s kojima klijenti dolaze a koje mi možemo rješiti. Navest ću samo neke:

Mali broj serija/komada

Ovo je najveće ograničenje na našim prostorima. Naše tržište je malo. Ako želite imati svoju originalnu ambalažu onda morate naručiti veliki broj komada.

To iziskuje ogromno ulaganje. Od broja naručenih komada ovisi vam i cijena. To se sve mora uklopiti i u konačnu cijenu proizvoda.

Skladištenje ambalaže

Proizvođači ambalaže (boce, kutije, tegle, kante…) vas uvjetuju brojem naručenih komada.

Ponekad i male serije od nekoliko tisuća komada je problem skladištenja.

Gdje s velikim brojem te ambalaže, pogotovo u prehrambenoj branši koja ima strožija pravila skladištenja.

Prilagođavanje dizajna postojećoj ambalaži

Većina proizvođača nije u stanju imati svoj originalni oblik pa stoga naručuju već gotove oblike (boce, tegle…).

Pogledajte u trgovini policu s vinima. Koliko boca odudara od postojeće ponude.

Vrlo malo i radi se o velikim “igračima”. Manjim “igračima” ostaje ipak dosta prostora da se grafički dizajnira ono što se da dizajnirati.

A to je npr. etiketa, krunica i transportna kutija.

 

Osnovna ambalaža (primarna)

Grafički dizajn ambalaže kreće od razgovora s klijentom i njegovih želja kako bi se upoznali prvo s proizvodom.

Potrebno je poznavanje i tržišta kao i ciljne skupine. Nije isto dizajnirati npr. za djecu ili za odrasle, za žene ili muškarce.

Nije ista ambalaža za neko exclusivno vino i neko obično i jeftino. Potrebno je da se upoznamo i s tehnologijom izrade ambalaže, ljepljenja naljepnica i drugim ograničenjima ako postoje. Dobra grafička rješenja abmalaže mogu klijentima uštedjeti jako mnogo novca.

Npr. ako će klijent ručno lijepiti naljepnicu onda ne možemo praviti neke složenije oblike etiketa jer će to biti teško ručno ljepiti.

O mnogim stvarima moramo voditi računa. Zbog toga izaberite kome dati povjerenja da to radi. Profesionalcima poput nas ili nekim amaterima  s kojima rizikujete svoju investiciju.

Pakirna ambalaža (sekundarna)

Lidlove police na kojima se vidi sekundarna ambalaža u kojoj je proizvod s primarnom ambalažom.

Kada dizajniramo osnovnu ambalažu tj. pojedinačni proizvod, ponekad su oni zajednički pakirani i u veću ambalažu.

Npr. kapućino, pakiran je u osnovnoj ambalaži ali je takodjer pakiran i u zajedničkoj kutiji od npr. 100 komada.

Slijedeći put kada budete posjetili Lidl, pogledajte kako funkcionira ambalaža i što to znači. Lidl je trgovina čija je jedna od filozofija poslovanja nastala na efikasnoj ambalaži.

 

Većina njihovih proizvoda je složena u sekundarnoj ambalaži.

Tako da trgovci samo slažu sekundarnu ambalažu na police a vi iz njih vadite osnovnu (proizvod). Lidl nema trgovaca.

Ljudi koji tamo rade mogu se nazvati “slagačima” ambalaže.

Transportna ambalaža (tercijalna)

Svi se proizvodi moraju na kraju dostaviti do prodajnih objekata.

Paleta je jedna od jedinica mjere u transportu. Standardizirana je i lako se s upravlja, premješta i skladišti.

U konačnici jako je bitno i ovaj segment ambalaže imati u kalkulaciji i grafičkom dizajnu i oblikovanju kako bi mogli pristupiti ozbiljnom dizajnu.

Agencija Connect vam može ponuditi najbolja i najoptimalnija rješenja grafičkog dizajna ambalaže.

Jako je važno što prodajete i kome. S toga je na nama da vam ponudimo najbolje grafičko rješenje koje će imati:

  • prepoznatljiv i originalan dizajn
  • rješenje prilagođeno tehnologiji tiska i izradi ambalaže
  • mogućnost prilagodbe dizajna na manje i veće oblike ambalaže
  • optimalno dizjnersko rješenje koje će sagledati sve aspekte poslovanja

I za kraj pogledajte neka rješenja koja smo radili za naše klijente.

grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect grafički dizajn ambalaže Agencija Connect

Kontaktirajte nas!


Recommended Posts

Call Now Button