Najbolji kanali za uspješno oglašavanje

Najbolji kanali za uspješno oglašavanje

Često puta sam se zatekao u raspravama koji je kanal najbolji za oglašavanje. Je li to plakat, brošura, letak, Facebook, AdWords… Takve rasprave su promašena tema. Ne postoji najbolji i najgori kanal oglašavanja.

Nešto što je dobro za oglašavanje mode, nije možda za hranu, ili za usluge.

Puno je parametara koje trebate imate kako bi ste se odlučili gdje i kako potrošiti novac. Proračuni za oglašavanje su često puta ograničeni i novcem ali i vremenom trajanja.

Ono što je jako važno jeste znati da svaka kampanja ima tri oslonca i ako samo jedan nije kako treba postavljen sve se ruši. Sva tri su u nekim odnosima između sebe. Povećanje ili smanjenje jednoga utječe na ostale. A to su:

  • domet kampanje
  • frekvencija oglasa
  • vrijeme oglašavanja

Sad se vjerojatno pitate što je s proračunom tj. novcem za kampanju. Novac uopće u ovome nije bitan. Jer ovdje govorimo i maksimalnoj korisnosti novca, pa bilo to 100 KM ili 10.000 KM.

Domet kampanje

Ovo u prenesenom značenju znači, koliko kamen možete dobaciti. Dakle, u ovom slučaju koliko uopće sve ukupno možete ljudi obavijestiti o vašim ponudama. U ovu brojku ne ulazi samo vaše ciljna skupina nego svi.

Tako npr. znamo točno da Facebook ima oko 1.300.000 profila u BiH. Znači, to je domet. Vi teoretski gledano možete dopaciti do svakog od nijh. Međutim drugo je pitanje da li su potrebni baš svi da budu na vašem popisu oglašavanja.

Frekvencija oglasa

Frekvencija oglasa se mjeri koliko je jedan gledatelj puta vidio vaš oglas. Po nekim istraživanjima čovjek da bi uopće primjetio ili čuo oglas trebao bi da frekvencija bude 20 puta. Ne zaboravite da djecu učimo pričati stalnim ponavljanjem.

Sada ovo ako stavimo u domet oglašavanja, možemo ovo primjetiti. Što vam znači ako vam je domet veliki npr. 100.000 a ljudi su samo jednom vidjeli oglas. Jednostavno bacanje novca. Nisu ga niti zamjetili. Bolje je smanjiti domet a povećati frekvenciju.

Naravno u svemu tome treba imati granicu. Isto je i sa bilboardima, radio oglasima…Facebook vam neće ni dozvoliti s malim proračunima da dosegnete veliki broj ljudi.

Vrijeme oglašavanja

Ovo je jako bitno kako i kada uskladiti kampanju. Pogotovo ako idete na nekoliko različiti kanala oglašavanja. Važno je napraviti plan kada koji kanal počinje i kada završava, koji se koliko i kako preklapaju. Sve to daje jedan kumulativan učinak kampanji.

Naravno, postoji još mnogo parametara zašto i kako voditi uspješnu reklamnu kampanju. Ovdje se samo radi kako na najbolji način iskoristiti pa makar i 1 Euro oglašavajući se na Facebooku.

Za sam kraj bitno je u konačnici i angažman konzumenata oglasa. Međutim to već ovisi i o dizajnu kampanje, da ne govorimo o praćenju i izvješćivanju. To sve ovisi kako ste pripremili te detalje. Ali ove tri stavke koje smo vam prezentirali u svakom slučaju će vas na jednstavan način navesti kako proračun dobro iskorisitit.

Bitno je poznavati neke osnove i jednostavo ih primjeniti. Tako da uspješna kampanja ne mora značiti ako ju je vidjelo milion ljudi i to samo jednom. To je jedino moguće u viralnim sadržajima na internetu. Ali oni imaju kratkoročan karakter. O tim stvarima nekom drugom prilikom.

 


Recommended Posts

Call Now Button